Μετρητής

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2011

Είναι πολύ πιο εύκολο να πηδήξεις μια ολόκληρη χώρα

που δεν αντιστέκεται,

παρά μια καμαριέρα που αντιστέκεται !...