Μετρητής

Σάββατο, Δεκεμβρίου 04, 2010

Αυτός ήταν τυχερός

Κίνηση κατοίκων των χωριών του Πηλίου που εντάσσονται στο Δήμο Βόλου για την προστασία των νερών

Η ένταξη στο Δήμο Βόλου των χωριών του Πηλίου, από την Μακρινίτσα ως τον Άγ. Βλάση, σχετίζεται αναμφίβολα με τις πηγές νερού της περιοχής και το ειδικό ενδιαφέρον για αυτές, που από χρόνια επιδεικνύουν οι Δημοτικές αρχές του πολεοδομικού συγκροτήματος. Η αποτυχημένη απόπειρα να κατεβάσει η ΔΕΥΑΜΒ τα νερά της Λαγωνίκας στις δεξαμενές της πόλης, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, δηλαδή από ένα μέρος εκτός συνόρων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, έγινε μάθημα για τους σχεδιαστές του Καλλικράτη, οι οποίοι προνόησαν ώστε τα χωριά που έχουν πηγές νερού να ανήκουν διοικητικά στο Δήμο Βόλου. Έτσι η ΔΕΥΑΜΒ θα έχει από την 1/1/2011 το δικαίωμα στη διαχείριση των πηγών και των δικτύων ύδρευσης σε όλα τα χωριά του Πηλίου που εντάχθηκαν στον Δήμο Βόλου με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Αυτή η εξέλιξη έχει ανησυχήσει τους κατοίκους των χωριών, ιδιαίτερα γιατί η ΔΕΥΑΜΒ είναι ένας αφερέγγυος οργανισμός, ο οποίος έχει δημιουργήσει με την πολιτική που ασκεί τα τελευταία χρόνια μεγάλα προβλήματα στους κατοίκους του ΠΣ με την κακή ποιότητα του πόσιμου νερού, με τις τεράστιες απώλειες του δικτύου ύδρευσης και την τιμολογιακή πολιτική της. Πέραν αυτού, το νέο ΔΣ του Δήμου Βόλου θα αποφασίζει για την πολιτική της ΔΕΥΑΜΒ με γνώμονα το «συμφέρον» της πόλης και την εφαρμογή της «ενιαίας διαχείρισης των υδάτινων πόρων», δηλαδή με την προσαγωγή των νερών του Πηλίου στις δεξαμενές της ΔΕΥΑΜΒ. Ο κάτοικος, ωστόσο, του χωριού δεν θα έχει δραστική συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, καθώς είναι δεδομένη η μεγάλη πλειοψηφία των Δ.Σ που αντιπροσωπεύουν το αστικό κέντρο και η παντελής σχεδόν απουσία της περιφέρειας στα όργανα που αποφασίζουν.

Η ανησυχία αυτή εκφράστηκε με την ανάγκη της δημιουργίας μιας κίνησης κατοίκων των χωριών του Πηλίου για την προστασία του νερού, με άτυπη, ευέλικτη και ανοικτή σε όλους λειτουργία που θα φροντίσει για

  • την ενημέρωση των κατοίκων των χωριών και της πόλης για ζητήματα που αφορούν στο νερό και σχετίζονται με την ιδιαιτερότητα της καθημερινής ζωής στο χωριό, με συζητήσεις και παρουσιάσεις στις οποίες θα ζητηθεί και η συνδρομή από ειδικούς επιστήμονες.
  • την από κοντά παρακολούθηση όλων των σχεδιασμών της ΔΕΥΑΜΒ και των συνεδριάσεων του ΔΣ του ΔΒ που αφορούν το νερό.
  • τον εντοπισμό και την καταγραφή σε κάθε χωριό των πηγών και των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης με γνώμονα την διατήρηση του αγροτικού χαρακτήρα τους και της φύσης γενικότερα.
  • την συνδιαμόρφωση με κατοίκους της πόλης προτάσεων που θα εξασφαλίσουν πόσιμο νερό άριστης ποιότητας στο ΠΣ.
  • την οργάνωση ενός δικτύου πληροφόρησης και αλληλεγγύης ανάμεσα στα χωριά για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων και ύποπτων παρεμβάσεων όπως στην περίπτωση της Δράκειας τον περασμένο χειμώνα.
  • την ενημέρωση όλων των δημοτών σε ζητήματα που σχετίζονται με την αλόγιστη κατανάλωση του νερού, με δεδομένο ότι οι υδροφόροι ορίζοντες στην περιοχή φαίνεται να υποχωρούν και οι ποσότητες του νερού θα λιγοστεύουν σταδιακά λόγω των δυσάρεστων κλιματικών αλλαγών. Το θέμα της υπερκατανάλωσης δεν αφορά μόνο το αστικό κέντρο. Αφορά και τα χωριά στα οποία παρατηρείται παρόμοια συμπεριφορά.

Σε όλες τις μέχρι τώρα συναντήσεις στα χωριά για τη διαμόρφωση των βασικών αρχών της Κίνησης τονίστηκε ότι δεν επιχειρείται η διαμόρφωση ενός δίπολου ανάμεσα στα χωριά και την πόλη. Το νερό είναι ένα φυσικό αγαθό που δικαιούται όλος ο κόσμος και δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.

Τις τελευταίες ωστόσο δεκαετίες και με τη αστικοποίηση της κοινωνίας τα χωριά έχασαν, άλλα πολύ και άλλα λίγο, τον παραδοσιακό αγροτικό χαρακτήρα. Η οποιαδήποτε παρέμβαση στις πηγές του Πηλίου και επιβολή ενδεχόμενα διαφορετικής από τη σημερινή τιμολογιακής πολιτικής από την ΔΕΥΑΜΒ, θα δυσκολέψει παραπέρα τη ζωή τους και θα οδηγήσει στην οριστική εγκατάλειψη της γης, εξέλιξη που προφανώς δεν ωφελεί και δεν αρέσει στους κατοίκους του ΠΣ, που άλλωστε συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τα χωριά, τους ανθρώπους και τη φύση του Πηλίου.

Στην προσπάθειά της αυτή η Κίνηση θα ζητήσει την συνδρομή ειδικών,που είναι πρόθυμοι να καταθέσουν την γνώση τους γύρω από την διαχείριση των νερών και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση μιας σοβαρής και τεκμηριωμένης άποψης, η οποία μαζί με την εμπειρία και τη γνώση των απλών ανθρώπων της περιοχής θα αποτελέσει την πλατφόρμα αντιμετώπισης των όποιων προβλημάτων προκύψουν από την Καλλικράτεια οργάνωση της ΤΑ

Οι πρώτες ενημερωτικές συγκεντρώσεις της Κίνησης στα χωριά θα ξεκινήσουν μέσα στον Νοέμβρη από την Δράκεια ενώ προβλέπεται συγκέντρωση και στο Βόλο σε ημερομηνία που σύντομα θα καθοριστεί.